Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

18th-Century Scottish Epic Reveals Ties to Ireland

James Macpherson's "Ossian" has been the center of literary debate for more than 250 years.

via Live Science http://ift.tt/2epNV5e

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου