Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

1st Death from a Recluse Spider Bite Reported in Europe

A woman in Italy recently died as a result of being bit by a spider related to the notorious brown recluse spider, according to a recent report of her case.

via Live Science http://ift.tt/2dX2Frr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου