Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

25 New 'Dead Sea Scrolls' Revealed

More than 25 previously unpublished "Dead Sea Scroll" fragments, dating back 2,000 years and holding text from the Hebrew Bible, have been brought to light, their contents detailed in two new books.

via Live Science http://ift.tt/2e3kapw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου