Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Alien Life May Munch on Galactic Cosmic Rays

: Extreme microbes that live in hostile places on Earth and potential life on other planets may feed off of cosmic rays that zip through space, according to a study of a bizarre bacterium thriving deep in a dark gold mine.

via Live Science http://ift.tt/2dbW5uM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου