Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Ancient Roman Battlefield Uncovered in Jerusalem

Sling stones and other projectiles were found outside an ancient wall in Jerusalem, which are likely evidence of the Roman emperor Titus' siege of Jerusalem in A.D. 70.

via Live Science http://ift.tt/2equRE4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου