Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Back from the Dead? Goliath Worms 'Drown' and Recover

Manduca sexta moths' bright green and hefty caterpillars — also known as "goliath worms" — can survive long-term immersion in water, scientists have found.

via Live Science http://ift.tt/2dK7ru1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου