Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Brain Cancer: Causes, Symptoms & Treatment

Brain cancer affects 1 in 140 men and 1 in 180 women. It can change a person’s behavior and can be quite deadly, but it is rarely inoperable.

via Live Science http://ift.tt/2cRKKQp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου