Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Coral 'Twilight Zone' Reveals New Type of Photosynthesis

Low-light algae living in coral have evolved a never-before-seen way to capture energy.

via Live Science http://ift.tt/2eEmfsO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου