Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Device Can Read Emotions By Bouncing Wireless Signals Off Your Body

Emotions can be tricky enough for humans to read, let alone machines, but a new system can predict people's feelings with 87 percent accuracy by bouncing wireless signals off them, researchers say.

via Live Science http://ift.tt/2dQgmaS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου