Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Devil vs. Superbug: Bacteria Succumb to Tasmanian Devil Milk

Marsupials, because of their unusual reproductive physiology, have particularly powerful chemicals to help their young develop.

via Live Science http://ift.tt/2ePj1Wr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου