Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Does Your 'Self' Have a Soul?

Most religions claim that there is more to the self than the brain. The traditional understanding is that human sentience and selfhood are conveyed via some kind of nonphysical substance, often called a "soul."

via Live Science http://ift.tt/2dY6T6c

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου