Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Extinct 12-Foot-Long Shark Is Related to Ginormous Megalodon

About 20 million years ago, a shark the size of a car swam along the ancient coastlines of the Atlantic and Pacific oceans, hunting for medium-size fish with its pointy teeth, a new study finds. The predator is related to Earth's biggest shark, Megalodon.

via Live Science http://ift.tt/2cXcmqf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου