Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Found: Fossil Crocodile with a Mammal's Smile

Chew on this: A partial skull and jaw of a small crocodile relative that lived 100 million years ago has teeth that are more like a mammal's than a crocodilian's.

via Live Science http://ift.tt/2e96IBK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου