Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Healthy Baby Mice Produced from Mouse Mom's Skin Cells

Skin cells from mouse moms were matured in a lab dish and developed into baby mice. The feat is a step toward a similar process that one day may work in humans.

via Live Science http://ift.tt/2eiuZIj

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου