Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Heart-Harming Supplements? Calcium Pills Linked to Artery Buildup

People who take calcium supplements may be at increased risk for developing buildups of plaque in their arteries, which is a sign of heart disease.

via Live Science http://ift.tt/2dd5vWN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου