Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

History of Halloween

Halloween has its roots in a pagan harvest festival, while different traditions were added on throughout the years.

via Live Science http://ift.tt/19XHt8T

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου