Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Huffing Dust Spray Causes Man's Odd Bone Disease

A man in New England developed a bone disease rarely seen in the United States, getting sick due to his habit of huffing computer cleaner.

via Live Science http://ift.tt/2dXyUcc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου