Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Left at the 1st Neuron: Project Will Map Every Human Cell

Imagine having the level of detail in Google Maps but for the inner workings of the human body. A new international initiative is creating an atlas that will chart every single cell in the human body, encompassing all of the tissues within Homo sapiens.

via Live Science http://ift.tt/2eoCY1y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου