Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Leprosy: Causes, Symptoms & Treatment

Leprosy is a contagious, chronic disease, but if it is caught and treated quickly enough, the disease usually is not debilitating.

via Live Science http://ift.tt/2dBo2yG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου