Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Like Fatty Foods? There's a Gene for That.

Obese people with a certain gene mutation have a high preference for fatty foods yet a low preference for sugary foods, highlighting the genetic underpinnings of appetite control.

via Live Science http://ift.tt/2cQUbiJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου