Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Mice Sing Love Songs Like a Jet Engine

Mice use a method of sound production never seen in an animal before.

via Live Science http://ift.tt/2e3euun

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου