Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Mixing the Pot? 7 Ways Marijuana Interacts with Medicines

Marijuana may interact with other prescription medications. Here's a look at some of the drugs that are known to interact with marijuana.

via Live Science http://ift.tt/2dU5J9E

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου