Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

More Radioisotope Power - NASA Wants 'Nuclear Batteries' To Last Longer | Video

Radioisotope Thermoelectric Generators (RTG) have powered rovers and spacecraft for decades. Now, the space agency is looking to increase the efficiency of the generators for future missions.

via Live Science http://ift.tt/2e4b6RE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου