Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

NASA T-38 Jets In Flight - Cockpit View Captured by Astronaut | Video

Don Pettit captured video of a recent flight that saw his fellow astronauts Barry "Butch” Wilmore and Stephanie Wilson bank low over Marshall Space Flight Center at Huntsville, Alabama.

via Live Science http://ift.tt/2dKk9J0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου