Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

New Millipede Species Has 414 Legs and 4 Penises

After 90 years, the only cousin of the world's leggiest millipede has been discovered, and it sports four penises.

via Live Science http://ift.tt/2eoI3u1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου