Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Oxygen Shift May Be Key to Resetting Biological Clock

A small shift in the oxygen levels in the air could act as a "reset" button for the biological clock, according to a new study in mice.

via Live Science http://ift.tt/2e5tlGQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου