Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Rapid Fire: Ancient Blaze Leveled City in 3 Hours

About 3,000 years ago, a fire destroyed the Near East city of Tel Megiddo, leaving ash and burned mud-brick buildings in its wake. And according to a new study, the blaze may have leveled the entire city in a mere 2 to 3 hours.

via Live Science http://ift.tt/2e4fcHL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου