Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

'Rapunzel Syndrome' Caused Woman's Odd Symptoms

For one woman, the inability to keep any food down was caused by an incredibly rare condition called "Rapunzel syndrome," according to a new report of her case.

via Live Science http://ift.tt/2dyAdMz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου