Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Rich People Really Do Ignore You When They Walk By

Wealthy people appear to spend less time looking at other human beings, according to a new study that used Google Glass headsets to track people's gazes.

via Live Science http://ift.tt/2doqISp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου