Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Suspense on Mars as Europe Awaits Signal from Lander

Europe's Schiaparelli lander was supposed to touch down on the Red Planet this morning (Oct. 19) at 10:48 a.m. EDT (1448 GMT), but the spacecraft's handler's still don't know whether or not the historic maneuver worked.

via Live Science http://ift.tt/2eS8kSx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου