Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

The Eye of Hurricane Matthew: Satellite Sees Storm's Heat from Space

With Hurricane Matthew battering the southern U.S. East Coast, a fleet of Earth-watching weather satellites are tracking the storm from space, revealing staggering views like this temperature map of the hurricane's eye as seen from above.

via Live Science http://ift.tt/2dyL5eA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου