Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Think Fast: Do Humans Have Hair on the Undersides of Their Arms?

At first glance, the underside of a human arm may look hairless. But a closer inspection will reveal that tiny, colorless hairs cover it like soft peach fuzz.

via Live Science http://ift.tt/2cWExm3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου