Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Up She Goes! 8 of the Wackiest Early Flying Machines

The earliest aviators dreamed big, and though they often made painful mistakes, their perseverance and faith paved the way for modern aircraft and aerospace technologies that opened the skies for exploration.

via Live Science http://ift.tt/2dRwmxn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου