Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Wide-Hipped Dinosaur the Size of a Bus Once Trod Across Australia

About 95 million years ago, a bus-size and scaly-skinned sauropod dinosaur with a long tail and even longer neck lumbered across what is now Queensland, Australia, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2e4D8gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου