Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

YouTube's 'It's Okay To Be Smart' Serves Up Stimulating Science

Asking questions about the science all around us is a good thing, according to Joe Hanson, host of the YouTube channel "It's OK to be Smart."

via Live Science http://ift.tt/2dBm5jI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου