Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

10 'Barbaric' Medical Treatments That Are Still Used Today

From using maggots to remove dead tissue to the controversial electroconvulsive a life-saving Hemochromatosis treatment, to leeches, a surgical aid, these ‘barbaric’ medical treatments are still used today.

via Live Science http://ift.tt/2azPb4q

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου