Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

16th-Century Shipwrecks Found Amid Rocket Debris Off Florida Coast

It's relatively common to find debris from rocket launches in the waters off Cape Canaveral in Florida, but divers exploring the seabed recently uncovered artifacts from an age of exploration long before America's space program.

via Live Science http://ift.tt/2b00uWF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου