Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

500-Year-Old Hidden Images Revealed in Mexican 'Manuscript'

Storytelling images on a deer-hide "manuscript" from Mexico have been seen for the first time in 500 years, thanks to sophisticated scanning technology that penetrated layers of chalk and plaster.

via Live Science http://ift.tt/2b9K1ew

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου