Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Alien Megastructure? 'Tabby's Star' Continues to Baffle Scientists

Nearly a year after the strange and dramatic dimming events exhibited by "Tabby's star" first made headlines around the world, astronomers still have no good explanation for the phenomenon.

via Live Science http://ift.tt/2bbNszq

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου