Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Almost All Lice Are Now Resistant to Over-the-Counter Treatment

The vast majority of head lice in the United States are now resistant to most over-the-counter treatments, meaning that it's now especially difficult to vanquish the tiny blood-sucking parasites, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2aHmhPy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου