Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Biohybrid Robots Built From Living Tissue Start to Take Shape

To do the jobs "nuts-and-bolts" robots aren't good at, engineers are creating soft living machines powered by muscle cells.

via Live Science http://ift.tt/2aOKItw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου