Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Calcium Supplements Linked to Higher Risk of Dementia in Some Women

Taking calcium supplements may raise the risk of developing dementia in women who have previously had a stroke, or have early signs of other cerebrovascular disease.

via Live Science http://ift.tt/2b28P9g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου