Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Can a Fitness Tracker Make Eating a Happy Meal Healthier?

McDonald's is serving up something a little different with its Happy Meals: fitness trackers. But experts are split about whether this addition will make Happy Meals healthier for kids.

via Live Science http://ift.tt/2b0oeKh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου