Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Cardiff Giant: 'America's Biggest Hoax'

The Cardiff Giant, sometimes referred to as “America’s Biggest Hoax,” is a 10-foot-long stone figure that was touted as a petrified giant.

via Live Science http://ift.tt/2bcNWrM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου