Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Creep Show: Video Captures the Violent Act of Coral Bleaching

A blob of a coral has been caught violently pulsating, with tentacles wriggling every which way, as it ejects its algal residents in a time-lapse video of the phenomenon called bleaching.

via Live Science http://ift.tt/2bnfGwm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου