Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Da-Na, Da-Na ... Spooky Music Makes People More Afraid of Sharks

That scary, ominous music that plays whenever sharks are featured on nature documentaries is taking a big toll: It's making people feel unjustly terrified of sharks, and these negative feelings are likely hindering efforts to save and protect the magnific

via Live Science http://ift.tt/2aSTZ6O

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου