Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

First Reprogrammable Quantum Computer Created

The technology could usher in a much-anticipated era of quantum computing, which researchers say could help scientists run complex simulations and produce rapid solutions to tricky calculations.

via Live Science http://ift.tt/2aNQ4Hb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου