Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Giant Heart: Unusual Condition Means Heart is 80% of Man's Chest

A 57-year old man who went to the emergency room for swelling of his extremities learned that his symptoms had an unusual cause: a massively enlarged chamber of his heart, according to a brief report his case.

via Live Science http://ift.tt/2aMlbj4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου