Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Glass Half Empty? Why You May Be Less Optimistic Than You Think

Humans' supposed "optimism bias" might not actually be a thing.

via Live Science http://ift.tt/2bIsmwY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου