Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Greenland Sharks May Live 400 Years

Slow-moving Greenland sharks are the longest-lived vertebrates on Earth, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2bkorq4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου